Profiel

Werkwijze

Bij het vormgeven is het belangrijkste doel de opdracht en/of het bedrijf op zijn best te laten zien. Daarvoor is het wenselijk te kijken naar de unieke kwaliteiten van de de opdracht/opdrachtgever. Hiervoor is communicatie met de opdrachtgever binnen mijn visie van groot belang tijdens het gehele ontwerpproces om zo het ontwerp af te stemmen op jullie wensen. Als ontwerper zal ik zoeken naar de unieke kwaliteiten van deze uitgangspunten.

Iedere opdracht/bedrijf moet daarom ook op een andere manier worden benaderd, omdat iedere opdracht/bedrijf zijn eigen inhoudelijke kwaliteiten heeft. Uiteindelijk resulteert dit in een zeer persoonlijk en unieke presentatie.

Aan de basis van een goed ontwerp liggen inhoudelijk strategische doelen en een heldere en inhoudelijk sterke corporate identiteit. Ik focus mij vooral op de juiste afstemming van deze inhoudelijke doelstellingen.

Mijn kernwoorden zijn: persoonlijk, klant gericht, budget gericht, snelle update

Hoewel maatwerk uitgangspunt is en blijft, gelden voor mijn werkzaamheden wel algemene voorwaarden. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.